Trang

Hiển thị tập tin ẩn và phần tên mở rộng của tập tin


  1. Click Start / Computer (Windows + E) để mở cửa sổ Windows Explorer.
  2. Chọn Organize / Folder and search options / View
          2.1. Chọn Show hidden files, folders, and drivers để hiển thị tập tin ẩn.
          2.2. Bỏ chọn Hide extensions for known file types để hiển thị phần tên mở rộng của tập tin.
  3. Nhấn OK.Hiển thị (vòng tròn xung quanh) vị trí con trỏ chuột khi nhấn CTRL

Start / Control Panel / Mouse / Pointer Options / Chọn Show location of pointer when I press the CTRL key / OK

Phần tên mở rộng của một số loại tập thông dụng

Tập tin văn bản: txt, rtf, docx, pdf,...
Tập tin hình ảnh: bmp, jpg, png, gif,...
Tập tin âm thanh: mp3, wma, aac, ogg,...
Tập tin video: mp4, vob, mkv, avi,...

Tạo thư mời hàng loạt trong Word 2010

Gửi thư mời cho đối tác, khách hàng, thành viên... là việc làm cần thiết và thường xuyên của doanh nghiệp, cơ quan hay nhà tổ chức hội nghị, hội thảo. Với sự hỗ trợ của các ứng dụng soạn thảo văn bản, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các thư mời này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề bạn có thể gặp phải ở đây là: làm sao bạn có thể tạo ra 500 thư mời chỉ trong chưa đầy 1 giờ? Nếu bạn thật sự cần tạo ra một lượng thư mời lớn, trong khoảng thời gian ngắn, thì Mailings trong Word 2010 chính là tính năng mà bạn cần quan tâm.

(còn tiếp...)

Gắn biểu tượng một chương trình lên Start Menu hay Taskbar

Click chuột phải vào biểu tượng của chương trình cần gắn. Sau đó chọn:

  • Pin to Start Menu (gắn ứng dụng lên Start Menu)
  • Pin to Taskbar (gắn ứng dụng lên thanh Taskbar)

Chức năng của Windows Explorer

Windows Explorer là một ứng dụng trong hệ điều hành Windows, dùng để quản lý ổ đĩa, thư mục, tập tin trên máy tính.

Chức năng của thanh Taskbar

Taskbar còn được gọi là thanh tác vụ, là nơi chứa các biểu tượng của các chương trình đang chạy hiện thời. Bên cạnh đó, taskbar cũng cho phép gắn (Pin to taskbar) các biểu tượng chương trình thường xuyên sử dụng, giúp cho việc truy cập chương trình được nhanh hơn.