Làm việc với Backstage View trong Word 2010

Trong Backstage view, bạn có thể tìm thầy một danh sách các lệnh giúp bạn quản lý tập tin và tùy chỉnh chương trình. Chẳng hạn, bạn có thể mở một tập tin có sẵn, lưu tập tin hiện hành, in tài liệu, xem các thông tin về tài liệu hoặc thiết lập các tùy chọn cho chương trình word...

Vào Backstage view bằng cách click chọn vào thẻ FileTại đây, chúng ta sẽ tìm thấy một số lệnh thông dụng ở cột bên trái. Bằng cách click vào những lệnh này, thông tin hoặc những tùy chọn riêng biệt của từng lệnh sẽ xuất hiện ở bên phải. Dưới đây là mô tả cho một số lệnh thông dụng trong Backstage view:

Save: Lưu lại tập tin hiện hành
Save As: Lưu lại thành tập tin khác.
Open: Mở tập tin sẵn có trên máy tính
Close: Đóng tài liệu đang mở (không thoát chương trình).
Info: Cho phép xem thông tin mô tả của tập tin như: Tên tài liệu, ngày tạo, tác giả, kích thước, số trang, số từ...
Recent: Liệt kê những tài liệu được mở trong khoảng thời gian gần nhất trước đó.
New: Tạo một tài liệu mới.
Print: In tài liệu
Save & Send: Lưu tài liệu lại, sau đó khởi động chương trình quản lý email để thực hiện gửi đính kèm tài liệu vừa lưu.
Help: Hướng dẫn sử dụng chương trình (mặc định là tiếng Anh).
Options: Khi click và lệnh này, một cửa sổ sẽ hiện ra với đầy đủ các thiết lập cho chương trình word, ví dụ: đổi chủ đề, thay đổi đơn vị tính...
Exit: Thoát hoàn toàn khỏi chương trình word. Lệnh này tương ứng với nút Close (X) ở góc trên bên phải của cửa sổ chương trình.

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com

Đăng ký nhận bài viết mới