Chức năng của thanh Taskbar

Taskbar còn được gọi là thanh tác vụ, là nơi chứa các biểu tượng của các chương trình đang chạy hiện thời. Bên cạnh đó, taskbar cũng cho phép gắn (Pin to taskbar) các biểu tượng chương trình thường xuyên sử dụng, giúp cho việc truy cập chương trình được nhanh hơn.

Đăng ký nhận bài viết mới