Trang

Hiển thị (vòng tròn xung quanh) vị trí con trỏ chuột khi nhấn CTRL

Start / Control Panel / Mouse / Pointer Options / Chọn Show location of pointer when I press the CTRL key / OK

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com