Hiển thị vòng tròn (xung quanh) vị trí con trỏ chuột khi nhấn CTRL

Start / Control Panel / Mouse / Pointer Options / Chọn Show location of pointer when I press the CTRL key / OK

Đăng ký nhận bài viết mới