Phần tên mở rộng của một số loại tập thông dụng

Tập tin văn bản: txt, rtf, docx, pdf,...
Tập tin hình ảnh: bmp, jpg, png, gif,...
Tập tin âm thanh: mp3, wma, aac, ogg,...
Tập tin video: mp4, vob, mkv, avi,...

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com

Đăng ký nhận bài viết mới