Cách thiết lập thuộc tính ẩn (Hidden) và thuộc tính chỉ đọc (Read-only) cho tập tin/thư mục

Click chuột phải lên tập tin/thư mục, chọn Properties, sau đó chọn:

  • Hidden: để thiết lập thuộc tính ẩn
  • Read-only: để thiết lập thuộc tính chỉ đọc

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com

Đăng ký nhận bài viết mới