Sắp xếp 2 cửa sổ ứng dụng bất kỳ theo dạng Show Windows Side by Side trong Windows 7

Bạn mở 2 cửa sổ ứng dụng bất kỳ, sau đó đưa con trỏ chuột lên thanh tiêu đề của một cửa sổ rồi nắm kéo và đập vào cạnh bên trái của màn hình. Tiếp tục nắm kéo và đập cửa sổ còn lại vào cạnh bên phải màn hình.

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com

Đăng ký nhận bài viết mới