Một số khái niệm mới trong Windows 7 mà Windows XP không có

Action Center: Cho phép người dùng xem các cảnh báo của Windows 7.
Aero Shake: Click và lắc (shake) một cửa số đang mở để thu nhỏ tất cả các cửa sổ còn lại.
Aero Snap: Nắm kéo cửa sổ đến một cạnh bất kỳ trên màn hình để cửa sổ tự động thay đổi kích thước phù hợp.
Aero Peek: Đưa con trỏ đến cạnh bên phải của thanh Taskbar để chuyển cửa sổ đang mở thành trong suốt và các icon và gadget ẩn bên dưới sẽ lộ ra.
Gadget: Các tiện ích hữu dụng.
Jump List: Hiển thị danh sách các tập tin được mở gần nhất của một ứng dụng.
Pin/Unpin: Cho phép gắn biểu tượng chương trình lên Start menu hoặc Taskbar

Đăng ký nhận bài viết mới