Chức năng của Windows Explorer

Windows Explorer là một ứng dụng trong hệ điều hành Windows, dùng để quản lý ổ đĩa, thư mục, tập tin trên máy tính.

Đăng ký nhận bài viết mới