Thay thế văn bản

Thông thường, bạn tìm một từ hay cụm từ bởi vì bạn muốn thay thế nó bởi từ hay cụm từ khác. Chẵng hạn như bạn muốn thay thế một từ bị viết sai chính tả, hoặc cần xóa hàng loạt các từ hoặc cụm từ cụ thể nào đó.

Bạn có thể thực hiện công việc này chỉ với một số bước đơn giản sau:

1 Trên thẻ Home nhấn Replace (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + H).

Hộp thoại Tìm kiếm và Thay thế


2 Nhập từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô Find what.

3 Nhập từ hoặc cụm từ cần thay thế cho từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô Replace with.

4 Nhấn nút Find Next để tìm từ cần thay thế.

5 Nhập nút Replace để thay thế từ đang được chọn. Tiếp tục nhấn Replace để tìm và thay thế cho từ tiếp theo.

6 Nhấn nút Replace All để thay thế tất cả các cụm từ trong tài liệu mà không cần phải duyệt qua và thay thể từng từ như nút Replace.

7 Click Cancel để đóng hộp thoại Find and Replace.

Có cách nào xóa hàng loạt một cụm từ trong toàn bộ tài liệu không?

Có, bạn chỉ cần nhập cụm từ cần xóa vào ô Find what. Còn ở ô Replace with thì bạn xóa rỗng tất cả (xóa luôn cả ký tự khoảng trắng nếu có). Tiếp theo, nhấn nút Replace All, như vậy là bạn đã loại bỏ hoàn toàn cụm từ không cần thiết ra khỏi tài liệu.

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com

Đăng ký nhận bài viết mới