Đếm số từ trong tài liệu

"Anh/chị hãy viết một đoạn văn tả cảnh dài không quá 500 từ". Yêu cầu này nghe quen quen phải không. Vậy bạn làm cách nào để kiểm soát số từ khi viết trên giấy?

Tôi đoán là bạn sẽ phải đếm từ đầu tới cuối, hay đơn giản hơn là ước lượng số từ trên một dòng/trang rồi nhân lên. Có cách nào đơn giản hơn không?

Word 2010 sẽ giúp bạn thực hiện công việc này hết sức đơn giản và nhanh chóng.

1. Xem trên thanh trạng thái (Status Bar)

Word sẽ tự động thống kê và hiển thị số từ trong tài liệu trên thanh trạng thái. Bạn chỉ việc ghé mắt qua là đã có thể nắm được số từ.Trường hợp số từ không được hiển thị trên thanh trạng thái, bạn hãy thực hiện các bước sau:

1 Click chuột phải trên thanh trạng thái,2 Chọn Word Count.

2. Xem trong hộp thoại thống kê số từ

Bạn muốn xem thông tin thống kê về số từ chi tiết hơn nữa, ví dụ như: số từ, số ký tự, số dòng, số đoạn...Lúc này, bạn hãy click vào số từ được hiển thị trên thanh trạng thái, khi đó, hộp thoại Word Count sẽ xuất hiện.


Trong đó:

Pages: số trang trong tài liệu.
Words: số từ.
Characters (no spaces): số ký tự không bao gồm khoảng trắng.
Characters (with spaces): số ký tự bao gồm cả khoảng trắng.
Paragraphs: số đoạn.
Lines: số dòng.

Tôi có thể đếm số từ chỉ trong một đoạn văn không?

Có, bạn chỉ cần quét chọn đoạn cần đếm số từ. Lúc này, trên thanh trạng thái sẽ hiển thị số từ được chọn/tổng số từ của toàn bộ tài liệu.

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com

Đăng ký nhận bài viết mới