Sử dụng bàn phím để chọn lệnh trong Word 2010

Thông thường để chọn và thực hiện lệnh bạn thường dùng chuột để nhấn vào các nút lệnh trên thanh menu của chương trình. Tuy nhiên, với hệ thống Ribbon của Word 2010, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các lệnh mà không cần đến click chuột. Việc này giúp cho tay của bạn luôn nằm trên bàn phím, và một khi đã sử dụng thành thạo thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn.

1 Nhấn phím Alt trên bàn phímLúc này, các lệnh trên Ribbon sẽ được gán bởi những chữ cái hoặc chữ số.

2 Tiếp theo bạn nhấn chữ cái tương ứng với một tab. Ví dụ bạn nhấn phím P. Word sẽ tiếp tục hiển thị các chữ cái tương ứng với mỗi lệnh trong tab.3 Bạn tiếp tục nhấn một chữ cái hoặc các chữ cái tương ứng với lệnh muốn thực hiện. Ví dụ LN (để hiển thị số dòng). Vì đây là một danh sách lựa chọn nên các lựa chọn sẽ được liệt kê, kèm theo các ký tự phím tắt được gán cho nó.4 Nhấn ký tự tương ứng, Word sẽ áp dụng tùy chọn mà bạn đã chọn. Tại đây, bạn cũng có thể sử dụng phím điều hướng lên xuống để chọn các tùy chọn trong danh sách, sau đó gõ Enter để thực hiện.

Làm gì nếu bạn lở chọn sai phím?


Bạn hãy nhấn phím Esc để trở về lựa chọn trước đó và chọn lại. Nếu bạn nhấn phím Alt thì các ký tự shortcut sẽ biến mất.

No comments:

Post a Comment

ltgiang.cntt@gmail.com

Đăng ký nhận bài viết mới